Skip to main content

Về chúng tôi

B1 Online Tests là cộng đồng toàn cầu lớn nhất của các học sinh - sinh viên, giáo viên, giám khảo, học viện và các trung tâm luyện thi B1, và hiện đang là trang web hàng đầu cung cấp các bài luyện tập B1 trực tuyến. Chúng tôi là một trang web theo định hướng cộng đồng, cung cấp các đề thi B1 miễn phí, các bí quyết thi B1 và rất nhiều các tính năng tân tiến khác để giúp cho việc làm đề thi B1 trực tuyến dễ dàng hơn, giúp người học cải thiện điểm thi B1 trên môi trường trực tuyến.