Skip to main content

Phương pháp thi Chứng chỉ B1 đảm bảo đỗ trên 80%

Để vượt qua kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2, bạn cần tập trung vào 2 yếu tố: Kiến thức và Kỹ năng làm bài thi. Để củng cố kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi này, bạn nên làm thật nhiều bài tập theo đúng định dạng bài thi thực tế. Người Anh cũng có câu nhấn mạnh việc luyện tập nhiều “Practice makes perfect”.

Subscribe to hoc b1