Skip to main content
cau truc b1

Các đề thi chứng chỉ tiếng Anh B1 có cấu trúc với đầy đủ 4 kỹ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT. Sau đây là cấu trúc và hình thức thi đề thi chứng chỉ tiếng anh B1 chuẩn Châu Âu:

B1 READING (ĐỌC – HIỂU): Phần đọc dưới dạng câu trả lời trắc nghiệm, nội dung thi tiếng anh B1 reading bao gồm 4 bài đọc thời gian 60 phút 40 câu hỏi.

B1 WRITING (VIẾT): 60 phút với 2 bài viết.

  • Phần 1: Viết một bức thi khoảng 120 từ.  Phần này chiếm 1/3 tổng điểm phần viết.
  • Phần 2: Viết bài văn luận khoảng 250 từ về một chủ đề cho sẵn.

B1 LISTENING (NGHE – HIỂU)

Thời gian làm bài khoảng 40 phút, 3 phần 35 câu hỏi.

B1 SPEAKING (NÓI): Kéo dài 10 -12 phút, 20 điểm. Thí sinh được bốc thăm 1 trong số 14 chủ đề tiếng Anh B1 theo quy định của Bộ. Thời gian chuẩn bị cho mỗi thí sinh là từ 5 đến 7 phút.

  • Phần 1: Giới thiệu bản thân khả năng giao tiếp xã hội của thí sinh.
  • Phần 2: Thí sinh trình bày ý kiến, quan điểm chủ đề bốc thăm.
  • Phần 3: Là thí sinh và giảng viên mở rộng cuộc hội thoại. Nghĩa là trình bày các ý kiến phản bác liên quan đến chủ đề mình bốc thăm được.

Thang điểm bài thi chứng chỉ tiếng Anh B1 là được tính như sau:

  • Từ 0 -3.5 không tính.
  • 4.0- 5.5 đạt trình độ tiếng anh bậc 3
  • 6.0- 8.0 đạt trình độ tiếng anh bậc 4
  • 8.5- 10 đạt trình độ tiếng anh bậc 5