Skip to main content
listening

Phương pháp chung khi làm bài thi Nghe: Dùng thời gian đã cho để đọc câu hỏi, xem tranh để đoán chủ đề sẽ nghe. Nếu không nghe rõ câu trả lời, hãy đoán đáp án mình cho là đúng rồi chuyển sang câu tiếp theo. Tránh loay hoay ở câu hỏi trước mà bỏ lỡ câu sau. Ở lần nghe thứ 2, cố gắng nghe kiểm tra lại câu trả lời.

Bài thi nghe phần 1: Nghe tranh ảnh đúng

  • Đọc kỹ câu hỏi, gạch chân các từ khóa xem thông tin cần hỏi là gì.
  • Xem tranh và tìm từ khóa đặc biệt cho mỗi tranh, đặc biệt là những điểm khác nhau giữa các tranh. Lưu ý rằng có thể cả 3 bức tranh đều được nhắc đến nhưng phải căn cứ theo câu hỏi. Thông thường bức tranh được nhắc đến sau cùng là bức tranh đúng.
  • Nghe và so sánh với phán đoán lúc trước.

Bài thi nghe phần 2: Nghe điền từ

  • Dùng thời gian trước khi nghe để đọc lướt đoán nội dung về gì, chỗ trống cần điền thông tin gì, loại từ gì.
  • Các chỗ trống thường mang thông tin, có thể là một con số, ngày tháng, tên.
  • Các trạng từ cần điền thường là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, liên từ.
  • Khi nghe, nên viết tắt đáp án để tiết kiệm thời gian, tránh việc không nghe được đầy đủ phần sau.
  • Kiểm tra chính tả chỗ điền từ, cách chia động từ, chia ngôi, danh từ điếm được hay không đếm được, số ít hay số nhiều.

Nếu có nhiều thời gian, bạn có thể nghe bài hát, phim ảnh, bản tin bằng tiếng anh. Tuy nhiên, phương pháp này dành quá trình ôn dài hạn. Nếu phải thi chứng chỉ trong thời gian ngắn thì phương pháp học như:

  • Sử dụng các bài nghe như bài thi thật để làm quen với tiếng anh chuẩn và định dạng đề thi. Các bài nghe phải có Script và có đáp án để sau khi làm bài có tài liệu đối chiếu kết quả.
  • Ghi chép lại các từ xuất hiện nhiều lần qua các bài nghe vì đó là từ vựng cơ bản nhất của B1, nắm được những từ này sẽ giúp bạn làm bài thi khác cũng sẽ tốt.