Skip to main content
reading

Kinh nghiệm thi tiếng Anh B1,B2 phần thi Đọc cũng tương tự như phần thi Nghe. Bạn có thể học trực tiếp các bài đọc theo cấu trúc đề thi, ghi chép lại những từ xuất hiện nhiều lần. Đây chính là từ vựng quan trọng trong bài thi tiếng Anh B1, B2

Bài thi Đọc phần 1: Từ vựng, ngữ pháp

  • Đầu tiên không nên tập trung nhiều vào bài đọc mà hãy tập trung vào Câu hỏi và các phương án trả lời.
  • Định hướng mục đích câu hỏi là kiểm tra phần kiến thức nào. Hầu như không bao giờ bài thi lại kiểm tra 2 kiến thức trong cùng một câu hỏi. Việc định hướng giúp bạn dễ lựa chọn được câu trả lời đúng.
  • Đọc lại toàn bộ câu với phần trả lời đề chắc chắn câu trả lời của bạn là đúng.
  • Không nên tốn quá nhiều thời gian cho một câu hỏi. Hãy bỏ qua và quay lại làm nếu còn thời gian, phân chia thời gian cân đối.

Bài thi Đọc phần 2: Biển báo, thông báo

  • Đọc kỹ và tìm hiểu nội dung biển báo, có thể sử dụng chiến lược loại trừ.
  • Đọc kỹ câu, phân tích cấu trúc của nó. Sau đó tìm mệnh đề, những thành phần nối các mệnh đề, loại từ.
  • Không bao giờ lựa chọn câu trả lời trước khi chưa đọc hết cả 4 đáp án.
  • Nếu không biết, hãy phán đoán câu trả lời và chuyển sang câu tiếp theo.
  • Chú ý kiểm tra lại câu trả lời xem đúng ngữ pháp, câu văn hoàn chỉnh chưa.